Prislista för Custom Fitting

Typ av fitting Pris Rabatt Tid
Driver Fitting 995:- 500:- vid köp av klubbor 60 min
Järn- & Hybrid Fitting 995:- 500:- vid köp av klubbor 60 min
Snabbutprovning 495:- 495:- vid köp av klubbor 25 min
Wedge Fitting 995:- 500:- vid köp av klubbor 60 min
Putter Fitting 995:- 500:- vid köp av klubbor 60 min
Loft & Lie Fitting 995:- 500:- på bockning 60 min
Premium Club Fitting Experience 2.250:-   2,5-5 timmar/ person