Öppettider

Öppet 

Vardagar från 9,00-18,00

Lördag Söndag 9,00-16,00

Vi öppnar tidigare vid mycket bokningar på banan.

Vardagar inga fasta tider ring 43448.0705503004

 

 

 

 

 

Ring 0705503004